פרופיל האיגוד

איגוד בתי השקעות (ע"ר) הוקם בשנת 2014 כארגון גג של בתי ההשקעות במדינת ישראל. האיגוד כולל את בתי ההשקעות המובילים בישראל: פסגות, מיטב דש, אקסלנס, אלטשולר שחם, ילין לפידות, אפסילון, IBI בית השקעות, הלמן-אלדובי ואנליסט. בתי ההשקעות החברים באיגוד מנהלים כיום למעלה מטריליון שקל מכספי הציבור, שמהווים כ-20% מסך נכסי הציבור.

 

איגוד בתי השקעות פועל כעמותה רשומה, ומטרתו המרכזית הינה ניהול דיאלוג פורה ומפרה וקיום עבודה מקצועית שוטפת מול הרגולטורים, גופים ציבוריים, רשויות המדינה הרלוונטיות ומוסדות השלטון, כמו גם מול גופי התקשורת. מעבר לכך, הארגון מוביל מהלכים אסטרטגיים, עוסק בנושאי הליבה של כלל בתי ההשקעות בישראל ופועל לקידום הזכויות והאינטרסים המקצועיים המשותפים לבתי ההשקעות בישראל.

 

בנוסף, האיגוד חרט על דגלו לפעול באחריות למען ציבור החוסכים והמשקיעים הישראלי, ובמסגרת זו פועל בתחום ההסברה והנגשת מידע רלוונטי לציבור. האיגוד אף פועל לשיפור מעמד הענף, להרחבת אזורי הפעילות של בתי ההשקעות בישראל ולהגברת התחרות הקיימת בשוק ההון בישראל.

Untitled-2.jpg