מוסדות האיגוד

אסיפה כללית: בה חברים כלל חברי העמותה.

הוועד המנהל: מורכב מנציגים של חברי העמותה המנהלים את ענייני העמותה.

ועדת ביקורת (הגוף המבקר): בודקת את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, את ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל, את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון, את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה וכן כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה.

מבנה האיגוד

פורומים

פורום 

גמל

מועצת איגוד

בתי השקעות

יו"ר האיגוד 

מנכ"ל האיגוד

יועץ 

משפטי

רואי 

חשבון

יחסי

ציבור

לובינג

סקציית

ניהול תיקים

סקציית

תעודות סל